Znáte slangové výrazy realitních makléřů?

V každém povolání se používají nějaké specifické takzvaně „slangové“ výrazy. I makléři mají svůj žargon, tedy výrazy, které nemusí být každému srozumitelné. Podíváme se tedy na některé z nich a osvětlíme jejich význam.
Kupka: Jedná se o pojmenování kupní smlouvy, tedy dnes již realitní smlouvy, což je většinou smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřená za účelem koupě. Je vyžadována písemná forma a musí obsahovat identifikaci prodávajícího, kupujícího, předmět koupě a kupní cenu.

Nabývák: Jde o dokument prokazující způsob nabytí nemovitosti, tedy většinou realitní (kupní) smlouva.

Elvéčko: Jinak označená také zkratkou LV, je veřejná listina vydaná katastrálním úřadem. Je na ní uveden vlastník nemovitosti, ale také číslo pozemku, katastrální území, věcná břemena a případná další omezené vlastnických práv, například při zástavě vůči bance.

Rezervačka: Neboli Rezervační smlouva, je většinou první smlouva, kterou uzavíráte při koupi nemovitosti. Rezervační smlouva zajišťuje rezervaci nemovitosti kupujícímu, tj. definuje dobu, během které nemůže prodávající nabízet předmětnou nemovitost jinému zájemci.

Zástavka: Jedná se o Zástavní smlouvu, kterou vyhotovuje banka, která poskytuje úvěr. Uzavírá ji zpravidla prodávající, jako záruku na poskytnutí úvěru kupujícímu na úhradu části, nebo celé kupní ceny nemovitosti. Obecně se Zástavní smlouva uzavírá vždy po podpisu smlouvy úvěrové. Zástavní smlouva se obvykle podepisuje těsně před podpisem smlouvy realitní (kupní).

Exkluzivka: Je Exkluzivní smlouva, což znamená, že prodej vaší nemovitosti může zajišťovat pouze vámi vybraná realitní kancelář.

Realitní turista: Je zájemce o prohlídku nemovitosti, který se místo výletů do přírody chodí dívat na nemovitosti (někdy i s celou početnou rodinou). Vše v rámci svého volného času. S prohlášením, že až někdy něco prodá, tak pak by si také něco možná koupil, ale není to skutečný zájemce. 

Esvéjéčko: Nebo také označené zkratkou SVJ, je společenství vlastníků jednotek. Jedná se o právnickou osobu. Tato má za úkol spravovat dům (zpravidla bytový dům)  a pozemek s tímto domem související. 

Lojka: Znamená Letter of Intent, často vyjádřené zkratkou LOI a je to písemné vyjádření opravdu vážného zájmu zájemce. Podstatou LOI je předložení vážně míněné, ale zatím nezávazné nabídky s více či méně detailními podmínkami.

Espévéčko: Můžete se setkat i se zkratkou SPV, což znamená Special Purpose Vehicle. Přeloženo do češtiny znamená prostředek zvláštního určení. V realitním světě jde o společnost, která je účelově založena a určena k provedení jednoho konkrétního projektu. Velmi často je taková společnost používána jako dceřiná společnost oddělená od mateřské společnosti jak finančně, tak majetkově resp. i právně.

Geometrák: Je Geometrický plán, což je výsledek zeměměřické činnosti využívaný pro účely katastru nemovitostí. Je vždy nedílnou součástí nebo přílohou právní listiny (tedy smlouvy, dohody, rozhodnutí státního nebo územního orgánu, rozhodnutí soudu, návrhu na zápis do katastru nemovitostí), podle níž má být proveden zápis do katastru nemovitostí.

Předávák: Je v podstatě předávací protokol, který potvrzuje fyzické předání nemovitosti mezi stranou prodávající a stanou kupující. 

Energeťák: Jedná se o dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy, nebo ucelené části budovy. Při prodeji je povinností majitele nemovitosti, jej zájemci předložit.

Hypoška: Neboli Hypotéka, je úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti. Je více možností zajištění a zajišťující nemovitostí může být stávající nemovitost, nebo nemovitost ve výstavbě. Zajištění nemovitostí může poskytnout i jiná osoba, odlišná od dlužníka.

Eltévéčko: Označeno také zkratkou LTV (loan to value), je vlastně ukazatel vyjadřující poměr hodnoty úvěru k hodnotě nemovitosti poskytované do zástavy.

Kolaudačka: Je zjednodušeně rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, že objekt splňuje patřičné stavební, hygienické a protipožární normy a že povoluje jeho užívání pro účel, pro který je kolaudován.
 

PS: nebojte se zavolat i o telefonickou konzultaci, nejste na to sami, rádi s Vámi probereme Vaši situaci a poradíme z praxe, jak případně nejlépe postupovat.


"Klidně i Vy napište, nebo zavolejte kdykoliv, pracujeme nonstop".


e-mail: info@uspesnereality.cz 


tel. 702 177 006.


Hezký den


Mgr. Bc. Radim KostaňukTato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb a personalizaci nabídky zákazníkům v souladu s ochranou osobních údajů. Nastavení cookies si můžete upravit.