Nezobrazovat:

Pravda o dani z nabytí nemovitých věcí

NENECHTE SE KLAMAT a připravit o kupujícího!

V dnešních dnech bohužel některé realitní kanceláře a makléři, ve snaze získat zakázky zřejmě za každou cenu, lákají klienty na tvrzení, že nemusí od 1. 11. 2016 platit daň z nabytí, pokud jim svěří nemovitost k prodeji. Navozují dojem, že tím zvýhodní klienty a klient si myslí, že získá další finanční prostředky na úkor kupujícího.

Jaká je tedy pravda?
Naopak, tímto matou kupující a mohou Vám úplně zmařit prodej!

Cituji z oficiálního vyjádření Ministerstva financí České republiky:
"V souvislosti se sjednocením osoby poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí v osobě nabyvatele se v posledních dnech objevuje v médiích řada nepodložených mýtů. Pojďme si je uvést na pravou míru.

Co rozhodně tato novela nepřináší:

 • žádné další daně a komplikace pro mladé rodiny

  Za prvé, sazba daně zůstává na úrovni 4 %. Za druhé, v současné době prodávající zcela běžně navyšuje kupní cenu o částku, která odpovídá výši daně z nabytí nemovitých věcí. Ve svém důsledku se tak daň již dnes přenáší na kupujícího.

 • žádné zdražování nemovitostí

  Díky jednoznačnému stanovení poplatníka daně – nabyvatele můžeme očekávat větší tlak na snižování kupních cen. Kupující, který bude poplatníkem daně, totiž bude ochotný zaplatit za nemovitost nižší částku než nyní. Prodávající by měl být také ochoten nemovitou věc prodat za nižší cenu, protože po jejím inkasování již nebude muset platit 4% daň. Konečná částka, které prodejce dosáhne po odečtení všech nákladů, by měla být tedy stejná bez ohledu na to, kdo bude poplatníkem daně.

Co naopak novela přináší:

 • nižší daň

  Uveďme si jednoduchý příklad. Pokud dnes prodávající obdrží od kupujícího kupní cenu ve výši např. 1 000 000 Kč, která je nabývací hodnotou a tedy základem daně, daň se platí z onoho jednoho milionu Kč. Prodávajícímu po odečtení daně zůstane částka 960 000 Kč. Pokud bude poplatníkem nabyvatel, bude při koupi ochoten zaplatit částku nižší cca o 4 %, protože si bude vědom své daňové povinnosti. Bude tudíž ochoten zaplatit prodávajícímu např. kupní cenu ve výši cca 960 000 Kč. Bude-li tato částka nabývací hodnotou, daň se bude vypočítávat z této částky. U tohoto příkladu bude daň nižší o 1 600 Kč.

 • větší transparentnost i právní jistotu

  Novela ruší institut ručitele. Díky tomu bude postavení účastníků daňového řízení posíleno. Dnes totiž nemá kupující, pokud je poplatníkem daně převodce, jakožto ručitel žádnou jistotu, zda nakonec nebude daň platit on. Nový majitel ručí za to, aby daň prodávající skutečně zaplatil, ale nemá žádnou možnost jej k tomu donutit. Pokud své povinnosti prodávající nesplní, musí kupující uhradit daň státu za něj.

 • účinnější výběr daně, snazší vymahatelnost

  Prodávající je méně motivován daň skutečně státu uhradit, protože mu už nemovitost nepatří. Kupujícího naproti tomu je jednodušší dohledat, neboť žije buď přímo v zakoupené nemovitosti a jeho trvalý pobyt je známý z katastru nemovitostí.

 • zjednodušení a zpřehlednění pravidel

  Dosavadní úprava je formulována nejednoznačně, což zvyšuje riziko daňových nedoplatků. Současný stav, kdy je poplatníkem daně prodávající a kupující ručí za to, že prodávající daň skutečně uhradí, představuje raritu. Jednoznačným stanovením nabyvatele jako poplatníka daně a zrušením institutu ručitele se tak Česká republika zařadí mezi drtivou většinu zemí Evropské unie. Daň z nabytí nemovitosti je majetková daň, která je úzce spjata se samotným majetkem. Je proto zcela logické, že jejím poplatníkem má být právě ten, který danou nemovitost nabývá."

Zdroj: Ministerstvo financí ČR

Přátelé, nenechte se klamat, pokud Vás tímto zavádějícím tvrzením lákají realitní kanceláře a makléři, tak se jich zeptejte, kde kupující po odhadu nemovitosti a vyřízené hypotéce sežene další zdroje na daň, když mu na to schválená hypotéka nebude stačit? Přijdete díky neznalosti makléře, či úmyslně zavádějícím informacím o zájemce a nakonec na to jen doplatíte.

Svěřit prodej nemovitosti realitní kanceláří má vždy smysl, ušetří Vám to čas, nervy, náklady a schopný realitní makléř „dotáhne“ obchod do zdárného konce. Poctivá realitní kancelář s Vámi vždy jedná čestně a nebude Vás lákat na polopravdy, nebo zavádějící tvrzení. Pokud máte k této problematice nějaké dotazy, napište na e-mail: radim@uspesnereality.cz

Hezký den

Mgr. Bc. Radim Kostaňuk