Nezobrazovat:

Právní servis, financování

Chcete mít jistotu, že vše proběhne bez problémů i po právní stránce?

Právní servis nám zajišťují renomovaní právníci, JUDr. Miroslav Tichý, Mgr. Lucie Špičková, Mgr. Šťepán Poulík, kteří patří mezi špičku v tomto oboru. Vše vyřizují rychle a spolehlivě, samozřejmostí je ověřování podpisů a další právní úkony v jejich kancelářích, i s možností bezproblémového parkování. Vše vyřídíte vždy rychle a na jednom místě.

Advokáti

Mgr. Lucie Špičková (roz. Čechová)

Od roku 2010 do roku 2014 působila v přední pražské advokátní kanceláři pravidelně oceňované titulem Právnická firma roku.

Specializace:

 • Občanské právo
 • Právo nemovitostí
 • Korporátní právo
 • Závazkové právo
 • Obchodní transakce
 • Pracovní právo
 • Zastupování v občanském soudním řízení

JUDr. Miroslav Tichý

Působnost v advokacii od roku 2005 v přední mezinárodní advokátní kanceláři a v přední české advokátní kanceláři pravidelně oceňované titulem Právnická firma roku

Specializace:

 • Závazkové právo
 • Obchodní transakce
 • Právo nemovitostí
 • Trestní právo
 • Mezinárodní právo soukromé
 • Rodinné právo
 • Zastupování v civilním a trestním řízení

Mgr. Štěpán Poulík

Specializace:

 • Civilní právo
 • Právo nemovitostí
 • Správní právo
 • Trestní právo
 • Zastupování v civilním a trestním řízení

Právní servis

Advokátní kancelář ŠPIČKOVÁ/TICHÝ/PO­ULÍK je připravena poskytnout komplexní právní služby zejména v následujících oblastech:

Práva k nemovitostem

 • smluvní agenda týkající se nemovitostí
 • spoluvlastnické vztahy k nemovitostem a jejich vypořádání
 • zřízení věcných práv (věcného břemene, předkupního práva, zástavního práva apod. včetně vkladu do katastru
 • nemovitostí a řešení sporů s nimi souvisejících)
 • nájemní vztahy
 • společenství vlastníků jednotek, sepis stanov
 • zajištění znaleckých posudků k ocenění nemovitosti

Obchodní závazkové právo

 • sepsání a revize obchodních smluv
 • zastupování při jednání s protistranou
 • vymáhání a uplatňování nároků z obchodněprávních vztahů

Občanské právo

 • sepsání a revize občanskoprávních smluv
 • zastupování při jednání s protistranou
 • zastupování klientů v soudním, rozhodčím a exekučním řízení
 • postoupení pohledávky, převzetí dluhu, přistoupení k závazku, ručení, uznání dluhu,
 • náhrada škody
 • spoluvlastnické vztahy
 • dědictví
 • ochrana osobnosti

Insolvenční právo

 • komplexní právní služby věřitelům (podání insolvenčního návrhu, přihláška pohledávky, jednání s insolvenčním správcem)
 • právní služby dlužníkům (podání insolvenčního návrhu, podání návrhu na osobní bankrot – oddlužení, odvolání proti rozhodnutí o úpadku, zastupování v celém řízení)
 • zastupování v incidenčních sporech, ve sporech o vyloučení majetku z majetkové podstaty (vylučovací žaloba)

Správní právo

 • stavební a územní řízení
 • živnostenská oprávnění
 • řízení před Katastrem nemovitostí
 • přestupková řízení
 • zastupování v řízeních před správními soudy všech stupňů
 • povolení k pobytu a pracovní povolení
 • zastupování před ostatními správními orgány

Ověřování pravosti podpisu

 • ověřování podpisů na listinách sepsaných i nesepsaných advokátem

Úschova peněz a listin

 • úschova peněz
 • úschova cenných papírů a listin
 • úschova jiných cenností