Realitní zákon - co byste určitě měli vědět

Tento rok vešel v platnost realitní zákon. Moc se o tom nemluvilo, nicméně pro makléře i jejich klienty přináší zásadní změny. Co byste tedy měli vědět jako klienti ohledně tohoto zákona.


Důležité změny v bodech:

1. Realitní zprostředkovatel není oprávněn nabízet

a) úschovu za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy,

b) zprostředkování poskytnutí takové úschovy někým jiným než bankou, zahraniční bankou vykonávající v České republice činnost prostřednictvím pobočky, notářem, advokátem nebo v souvislosti s exekučním, soudním nebo jiným řízením soudním exekutorem.

Na žádost zájemce podanou v písemné formě na samostatné listině může realitní zprostředkovatel poskytnout úschovu peněžních prostředků za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy.


Tedy jednoduše řečeno žádné peníze za nemovitost na účtu makléře, anebo u realitní kanceláře a pokud i přesto o to požádáte, tak na smlouvu v písemné podobě a dle řádné evidence. Měli byste také vědět, že současně s poskytnutím první úschovy peněžních prostředků za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy, informuje realitní zprostředkovatel o této skutečnosti obecní živnostenský úřad.

2. Realitní makléř a realitní kancelář musí být pojištěna

Realitní zprostředkovatel musí být po celou dobu výkonu své činnosti pojištěn pro případ povinnosti nahradit zájemci újmu způsobenou výkonem realitního zprostředkování. Při uzavírání realitní smlouvy, např. rezervační smlouvy máte právu tuto pojistku vidět.

3. Už žádný prodej bez smlouvy

Jako klient máte konečně uzákoněno, že prodej musí být vždy na písemnou smlouvu, která musí obsahovat náležitosti dle Realitního zákona. Žádné slibování, ale smluvně stanoveny povinnosti makléře a realitní kanceláře. Na smlouvě trvejte vždy, abyste měli garantováno, že to, co jste si dohodnuli bude pak plněno. Smlouva o realitním zprostředkování vyžaduje písemnou formu. Námitku neplatnosti smlouvy pro nedostatek formy může vznést pouze zájemce.

4. Informační povinnost

Máte právo být informováni o stavu nemovitosti, zákon přímo uvádí: Realitní zprostředkovatel předá zájemci o nabytí vlastnického práva k nemovité věci, nebo práva, jež obsahuje nebo s nímž je spojeno oprávnění užívat nebo požívat nemovitou věc, byt nebo nebytový prostor, nejpozději v den uzavření smlouvy o realitním zprostředkování výpis z veřejného seznamu k předmětu realitního zprostředkování, jestliže je v něm zapsána nemovitá věc, jejíž je tento předmět součástí. Není-li předmět převodu, nebo předmět užívání nebo požívání zapsán jako jednotka ve veřejném seznamu, předá realitní zprostředkovatel zájemci výpis z veřejného seznamu, ve kterém je zapsána nemovitá věc, jejíž je tento předmět součástí.

Realitní zprostředkovatel je povinen poskytnout zájemci o nabytí vlastnického práva k nemovité věci, nebo práva, jež obsahuje nebo s nímž je spojeno oprávnění užívat nebo požívat nemovitou věc, byt nebo nebytový prostor, informace o konkrétních závadách a omezeních váznoucích na předmětu převodu, nebo předmětu užívání nebo požívání, které plynou z veřejných seznamů, a dále o těch, o nichž realitní zprostředkovatel věděl nebo vzhledem ke své odborné způsobilosti měl vědět.

5. Exkluzivní smlouva (výhradní zastoupení) je max. na 6 měsíců s možným prodloužením

Výhradní realitní zprostředkování lze se zájemcem, který je spotřebitelem, ujednat jen na dobu určitou, nejdéle však na dobu 6 měsíců. Tato doba může být opakovaně prodloužena. Prodloužení lze ujednat nejdříve 30 dnů přede dnem uplynutí ujednané doby. 

Je toho samozřejmě ještě mnohem víc, pokud máte nějaké dotazy, anebo potřebujete konzultaci neváhejte mě kontaktovat, rád Vám sdělím další informace tel. 702 177 006.


Hezký den Mgr. Bc. Radim Kostaňuk
Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb a personalizaci nabídky zákazníkům v souladu s ochranou osobních údajů. Nastavení cookies si můžete upravit.