Právní servis

Chcete mít jistotu, že vše proběhne bez problémů i po právní stránce?

Poptat právní servis

Komplexní právní služby v následujících oblastech

Práva k nemovitostem

 • smluvní agenda týkající se nemovitostí
 • spoluvlastnické vztahy k nemovitostem a jejich vypořádání
 • zřízení věcných práv (věcného břemene a dal
 • nemovitostí a řešení sporů s nimi souvisejících)
 • nájemní vztahy
 • společenství vlastníků jednotek, sepis stanov
 • zajištění znaleckých posudků k ocenění nemovitosti


Občanské právo

 • sepsání a revize občanskoprávních smluv
 • zastupování při jednání s protistranou
 • zast. klientů v soudním, rozhodčím a exekučním řízení
 • postoupení pohledávky, převzetí dluhu, apod.
 • náhrada škody
 • spoluvlastnické vztahy
 • dědictví
 • ochrana osobnosti

Obchodní a závazkové právo

 • sepsání a revize obchodních smluv
 • zastupování při jednání s protistranou
 • vymáhání a uplatňování nároků z obchodněprávních vztahů

Správní právo

 • stavební a územní řízení
 • živnostenská oprávnění
 • řízení před Katastrem nemovitostí
 • přestupková řízení
 • zastupování v řízeních před správními soudy všech stupňů
 • povolení k pobytu a pracovní povolení
 • zastupování před ostatními správními orgány

Insolvenční právo

 • komplexní právní služby věřitelům (podání insolvenčního návrhu, přihláška pohledávky, jednání s insolvenčním správcem)
 • právní služby dlužníkům (podání insolvenčního návrhu, podání návrhu na osobní bankrot – oddlužení, odvolání proti rozhodnutí o úpadku, zastupování v řízení)
 • zastupování v incidenčních sporech, ve sporech o vyloučení majetku z majetkové podstaty (vylučovací žaloba)

Ověřování pravosti podpisu

 • ověřování podpisů na listinách sepsaných i nesepsaných advokátem

Úschova peněz a listin

 • úschova peněz
 • úschova cenných papírů a listin
 • úschova jiných cenností

Máte zájem o komplexní právní služby advokátní kanceláře ŠPIČKOVÁ/TICHÝ/POULÍK 

Kontaktujte nás
Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb a personalizaci nabídky zákazníkům v souladu s ochranou osobních údajů. Nastavení cookies si můžete upravit.